Op de website van Andrea van Hartingsveldt zijn boeken en materialen te vinden die te gebruiken zijn bij Bijbelonderwijs in gezin, kerk en school. Juist in deze bijzondere weken van thuisonderwijs wil deze website opvoeders ondersteunen.

Elke schooldag wordt een Bijbelmoment voor gezinnen op de website geplaatst. Dit Bijbelmoment bestaat uit een Bijbelgedeelte om te lezen bij een weekthema, een aantal vragen om samen te bespreken en suggesties voor verwerking. Er is ook een Bijbelrooster ‘Ziek land’ beschikbaar, rond de coronacrisis.

Ook biedt de website heel veel materiaal om met het gezin toe te leven naar Pasen, bijvoorbeeld kleurplaten, kijktafels en werkbladen. Nu we de paasdagen allemaal thuis doorbrengen, zijn gezinnen met jonge kinderen hier ongetwijfeld mee geholpen!

>> Bijbelsopvoeden.nl

Tags

Handreiking online jeugdwerk en thuis luisteren

Wat betekent de lockdown voor het jeugdwerk?

De vierde wijze