“U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken…” (Deuteronomium 6:7). Deze opdracht gaf God het volk van Israël, maar ook ons. We mogen met een onvoorwaardelijke, oprechte toewijding God liefhebben en Zijn Woord in ons leven integreren. Dat Woord moet leidend zijn in de manier waarop wij ons leven leiden. Herhaal Zijn Woord steeds opnieuw voor jezelf en houd dit voor aan je kinderen, of de kinderen van de gemeente!

De meeste kinderen zijn goed in memoriseren, een ander woord voor ‘iets uit het hoofd leren’. Ze zijn daar vaak veel beter in dan volwassenen. Daarom is het zo goed om die aanleg bij kinderen te benutten. We mogen hen kennis van God bijbrengen door Zijn Woord in hun gedachten te brengen. Belangrijk is dat deze kennis een leven lang meegaat.

Daarom willen we de Bijbelteksten niet alleen ‘leren’, maar door middel van verwerkingen en herhaalopties ‘verbinden’ en ‘naleven’. Onze wens is dat deze memoriseerplanner een vaste plaats mag krijgen in je huis, op club of in de klas, om zo te zaaien in de harten van ‘onze kinderen’.

Wanneer je iets wilt laten groeien is er zaad nodig. Zo zijn Bijbelteksten als zaadjes uit Gods Woord. Dit Woord is rijp om gezaaid te worden. Hier kunnen en moeten wij mee aan de slag: zaaien en planten, maar ook de grond vruchtbaar maken en begieten. Daarna mogen we het in gebed voor de Heere neerleggen en loslaten. Het is God Zelf die voor de groei zorgt (1 Korinthe 3:6 en 7).

Heb je wel eens een papaverbol gezien? Zo’n bol zit vol met zaadjes. Wanneer deze ‘zaaddoos’ rijp is, ontstaan er aan de bovenzijde openingen en is het zaad klaar om uitgestrooid te worden. Dit beeld willen we meegeven met dit product.

Gods Woord is eigenlijk ook zo’n bol vol met kostbare zaadjes.. Hoe wonderlijk is het dat Gods Woord zo van het papier komt en precies de situatie kan verwoorden waarin je zelf zit. Je bewaart echt een schat in je hart, als je deze Bijbelzaadjes uit je hoofd leert. Het Woord zal terugkomen in je gedachten op de momenten dat je dat nodig hebt.

Wij zijn allemaal anders, maar Gods Woord is en blijft hetzelfde. We mogen, passend bij leeftijd en niveau, aan de slag met deze Bijbelzaadjes. Zorg voor de verbinding tussen de Bijbel en jouw unieke kind(eren)! Sluit aan bij zijn of haar beleving. Maak je, als gezin of als groep, de Bijbelteksten eigen op een manier die bij jou als ouder, leidinggevende of onderwijzer past.

Bekijk de website www.bijbelzaadjes.nl en bestel de memoriseerplanner!

Tags

Handreiking online jeugdwerk en thuis luisteren

Wat betekent de lockdown voor het jeugdwerk?

De vierde wijze