Veel gezinnen krijgen in deze tijd met de nodige zorgen te maken. Verdriet en rouw in de familie, zorgen over de gezondheid en wellicht financiële onzekerheid. Dat heeft zijn weerslag in relaties en ook in het gezin. De Vluchtheuvel biedt hulp. Zeker ook in deze tijden van crisis. De consulten vinden telefonisch plaats.

In gezinnen waar geweld en (kinder)mishandeling speelt, zijn kinderen nu extra kwetsbaar. De Vluchtheuvel geeft advies bij onveilige situaties van kwetsbare kinderen. Neem voor advies contact op met de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld.

>> Stichting De Vluchtheuvel

Tags

Handreiking online jeugdwerk en thuis luisteren

Wat betekent de lockdown voor het jeugdwerk?

De vierde wijze