In het Reformatorisch Dagblad van 1 april jl. verscheen een artikel met de titel: ‘Let extra op de gezinnen met zorgen’. Die oproep geldt ook de kerkelijke gemeenten en het pastoraat. Waar ouders voor de corona crisis opgelucht waren als hun zoon met gedragsproblematiek goed en wel op school afgeleverd was, en ze een moment hadden om op te laden. Zo gaat nu de intensieve zorg en het samenleven continu door.

De mogelijkheden om er even tussenuit te gaan zijn heel beperkt. Thuisonderwijs is voor deze ouders erg intensief. Ook veel kinderen lijden in deze tijd van crisis, soms thuis achter gesloten deuren. Als huwelijken onder spanning staan en echtparen nauwelijks in vrede samen thuis kunnen zijn, zijn ook kinderen de dupe. School was dan een welkome afleiding. Bedenk goed welke mensen of gezinnen in uw gemeente het in deze periode extra zwaar zouden kunnen hebben en bid voor hen. Probeer mee te leven, contact te zoeken en overleg of u praktisch wat kan betekenen. In het krantenartikel worden verschillende suggesties gedaan om te letten op elkaar.

>> RD-artikel 01-04-2020: Let extra op gezinnen met zorgen

Tags

Corona als proef voor jeugdpastoraat en relationeel jeugdwerk

Postoraat

Kinderen van gescheiden ouders in coronatijd