Op veel plaatsen is er meer aandacht gekomen voor diaconaat vanwege de corona crisis. Opvallend is dat de hulpvraag maar langzaam op gang komt, zo meldt een recent artikel in het Reformatorisch Dagblad. Diverse initiatieven komen tot stand. Het is mooi om te ervaren dat deze periode verbindend werkt voor christenen onderling. Gezamenlijk wordt het belang gezien en erkend van naastenliefde die zichtbaar en praktisch merkbaar is voor de maatschappij.

Zo is in Dordrecht het uitdelen van eerste levensbehoeften aan dak- en thuislozen officieel gestart. De actie is een onderdeel van de coronahulpactie ”Licht voor Dordt”, een gezamenlijk initiatief van Dordtse kerken en een aantal organisaties die nauw samenwerken met de gemeente.

In de christelijke gereformeerde kerk Ichthus te Nunspeet zijn tasjes uitgedeeld aan jongeren. Daarmee kunnen ze de komende weken aan de slag om contact te houden met aan hen gekoppelde ouderen uit de gemeente.

Fonteinwerk, onderdeel van de protestantse gemeente Harderwijk, kookt maaltijden die men verstrekt aan hulpbehoevende inwoners van de Veluwse plaats. De voorraden kwamen eerst bij de horeca vandaan, die hun versproducten niet meer konden gebruiken. Fonteinwerk wil hiermee doorgaan met behulp van donaties.

Zo worden in het artikel van het Reformatorisch Dagblad meerdere initiatieven vermeld. Het artikel is hier te lezen. Op welke manier is uw gemeente actief in de maatschappij?

Tags

Stichting Anders ziet corona crisis als kans

Oproep: maak het verschil voor de ander!

Verbind de generaties in de gemeente