Veel gemeentelijke activiteiten zijn tot op zekere hoogte te vervangen voor online alternatieven. Met jongeren gaat dat vaak vrij gemakkelijk. Zij zijn in het bezit van smartphones en wennen snel aan online programma’s om elkaar online te ontmoeten. Bij het contact met oudere gemeenteleden of speciale doelgroepen ligt dit vaak anders. Een alternatief vanuit de gemeente kan bijvoorbeeld een wekelijkse nieuwsbrief zijn.

Wellicht een leuk tijdelijk krantje, specifiek bedoeld voor deze tijd van quarantaine met leuke tips en bezigheden voor ouderen. Gemeenteleden kunnen eventueel zelf de inhoud verzorgen. Een mooi idee, bekijk hier het idee en een mogelijke uitwerking.

 

 

 

Tags

Niet in de kerk, maar toch samen!

Bezoekers spreiden over de kerkdiensten

Online kerkdienst uitnodigingssysteem!