Hemelvaart en Pinksteren komen steeds dichterbij. Deze twee christelijke feestdagen zijn, zeker voor kinderen, abstracter dan Kerst, Goede Vrijdag en Pasen. Hoe brengen we de betekenis van deze belangrijke feestdagen dichtbij het kinderhart? Juist in een tijd waarin we de kinderen beperkt of niet zien? Evangeliestek doet graag een handreiking aan scholen, zondagsscholen, gezinnen en kinderevangelisatieclubs.

Voor de Pinksterdagen hebben ze een nieuw product uitgebracht om met kinderen na te denken over het geheim van nieuw leven en groei door de Heilige Geest. Deze Pinksterkweekset bevat twee bonen en een zelf te maken bloempot om de bonen in te laten ontkiemen en groeien. In het verhaal op de bloempot wordt uitgelegd wat de groei van deze bonen te maken heeft met Pinksteren en de Heilige Geest.

De Pinksterkweekset is in verschillende combinaties te bestellen:

Vooral optie 3 is bijzonder geschikt om bij kinderen te bezorgen en hen op deze manier te laten merken dat u, juist in deze periode, aan hen denkt en om hen geeft.

Naast het Pinksterkweekset is ook het Pinksterboekje dat ze vorig jaar uitbrachten, met diverse verhalen, opdrachten, knutselwerkjes, puzzels en meer, ook dit jaar beschikbaar. Niet alleen gaat het hierin over Pinksteren en het werk van de Heilige Geest, maar ook over het heilsfeit dat hieraan vooraf ging: de hemelvaart van de Heere Jezus.

Bestel de producten snel om ze op tijd binnen te hebben, zodat je ze voor de feestdagen aan de kinderen kunt uitdelen.

Bidt u mee dat deze producten gezegend mogen worden en dat veel kinderen de echte Pinksterboodschap zullen horen én geloven?

Tags

Voorzichtig iets meer mogelijk in het jeugdwerk

Advies rondom nieuwe coronamaatregelen

Handreiking online jeugdwerk en thuis luisteren