Wanneer kerken de deuren weer openen, moeten zij ook een eigen gebruiksplan opstellen, voordat activiteiten en erediensten worden hervat. Met het format gebruiksplan beschikt u snel over een uitgewerkt plan.

In het format zijn de belangrijkste onderdelen uit de ‘richtlijnen erediensten en andere samenkomsten’ verwerkt en is ruimte om het gebruiksplan toe te passen op de eigen situatie. Elk kerkgebouw is immers weer net even anders.

Het format kan uitgewerkt worden door bijvoorbeeld een coronacommissie of koster, maar blijft een verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Zorg dat een eigen gebruiksplan in geprinte versie aanwezig is in het gebouw. En verspreid dit per nieuwsbrief en op de eigen website of op een andere wijze in de gemeente. Op die manier kunt u iedereen – ook gasten – op de hoogte brengen.

Download hier het format gebruiksplan, in pdf of in Word.

Dit format is een initiatief van het Dienstenbureau CGK, in samenwerking met GKv en NGK: Diaconaal Steunpunt en Steunpunt Kerkenwerk.

Verzoek: denkt u mee?

Heeft u aanvullingen of praktische ideeën of tips,  neem dan contact op via verbinding@cgk.nl. We nemen deze graag mee in de volgende versie van het gebruiksplan.

Tags

Niet in de kerk, maar toch samen!

Bezoekers spreiden over de kerkdiensten

Online kerkdienst uitnodigingssysteem!