De kinderen van de gemeente zitten de hele dag grotendeels thuis. Naast hun schoolwerk blijft er nog wel de nodige tijd over. Wat zou het mooi zijn als leidinggevenden van kinderclub of zondagsschool het initiatief namen om de namen van de kinderen te koppelen aan de namen van de oudere mensen in de kerk (bijvoorbeeld 70+).

Als elk kind een mooie tekening, kaart, briefje, knutselwerkje of leuk pakketje maakt voor de oudere waar hij of zij aan gekoppeld is, is er prachtig Intergeneratief contact. Kinderen kunnen het aan de deur hangen van de woning van het oudere gemeentelid, of het afgeven bij de deur van het verpleeg- of bejaardentehuis. Wat kunnen zij vaak de aandacht van kinderen uit de gemeente waarderen! Hebben jullie veel kinderen in de gemeente? Denk dan ook eens aan gedetineerden, militairen, doven, studenten, schippers of mensen die in de zorg werken op het moment.

Tags

Niet in de kerk, maar toch samen!

Bezoekers spreiden over de kerkdiensten

Online kerkdienst uitnodigingssysteem!