Voor kinderen kan het extra moeilijk zijn om zich thuis op de bank te kunnen concentreren op de kerkdienst. Het speelgoed ligt vaak onder handbereik…

Misschien kan je als leidinggevende in het kinderwerk, als ambtsdrager of als ouder hier iets in betekenen. Als er bekend is welke predikant voor gaat tijdens de eredienst, en hij bereid is zijn preektekst door te geven, kan je als voorbereiding op de dienst voor de kinderen een verwerking bedenken.

Denk daarbij aan:

 • Het verwoorden van een aantal specifieke luistervragen:
  • Voor wie bidt de dominee?
  • Welke psalmen zingen we?
  • Waar collecteren we voor?
  • Waar staat de tekst waar de dominee uit gaat preken?
  • Welke namen noemt de dominee vaak tijdens de preek?
  • Wat vind je mooi in de preek?
  • Wat vind je moeilijk?
  • Welke woorden begrijp je niet?
 • Een verwerking, bijvoorbeeld:
  • Maak een tekening van het gedeelte waar de dominee over preekt.
  • Een kleurplaat bij het Bijbelgedeelte
  • Op een creatieve manier memoriseren van de tekst die de dominee bepreekt heeft.
  • Wanneer je tijdig op de hoogte bent van de tekst waar over gepreekt wordt kan je ook van te voren een bijbehorend knutselwerkje voorbereiden.

Tags

Advies rondom nieuwe coronamaatregelen

Handreiking online jeugdwerk en thuis luisteren

Wat betekent de lockdown voor het jeugdwerk?