Niemand had ooit verwacht dat het voorjaar van 2020 er zo uit zou komen te zien. Voor alle stelletjes die hun bruiloft dit voorjaar gepland hadden is het een grote teleurstelling. Het feest zal er heel anders uit komen te zien dan ze zich voorgesteld hadden. De situatie roept verschillende vragen op. Hoe ziet de kerkelijke bevestiging van een huwelijk er in deze tijd uit? Professor Selderhuis reageert op deze en andere vragen ten aanzien van huwelijken in corona tijd op de website van de Christelijke Gereformeerde Kerken (www.cgk.nl). Onderstaand geven we het artikel weer:

Trouwen in deze maanden. Kan dat wel? Het onderwerp blijkt vragen op te roepen. Want: in het stadhuis een bescheiden bijeenkomst lukt misschien nog wel, maar de kerkelijke bevestiging – voor veel stellen belangrijker dan de burgerlijke plechtigheid – is een ander verhaal. We merken dat er vragen leven bij kerkenraden en leden van onze kerken. Is het bijvoorbeeld gewenst om wel het burgerlijk huwelijk te sluiten, maar de kerkelijke bevestiging een half jaar uit te stellen?

Prof. Selderhuis zegt daarover:

Burgerlijke zaak

Het huwelijk is een burgerlijke zaak en dat betekent dat er volgens de beginselen van de Reformatie geen kerkelijk huwelijk bestaat. Een kerkenraad kan een huwelijk dan ook niet verbieden, niet sluiten en niet ontbinden.  Gebruikelijk gaat een echtpaar na de huwelijkssluiting naar de kerk om daar een zegen te vragen over het huwelijk. Het verzoek daartoe moet tijdig aangevraagd worden, omdat de kerkenraad moet besluiten of hij inderdaad met goed geweten een dienst van huwelijksbevestiging kan beleggen en de HEERE kan vragen Zijn zegen over dit huwelijk te geven. De gemeente wordt op twee voorafgaande zondagen op de hoogte gebracht en in de gelegenheid gesteld bezwaren tegen de zogeheten bevestiging in te dienen.

Niet op dezelfde dag

Deze situatie verandert niet als huwelijkssluiting (burgerlijk) en huwelijksbevestiging (kerkelijk) niet op dezelfde dag vallen. Als een kerkenraad van mening is dat een bepaald stel beter niet kan trouwen omdat de verbintenis niet naar de Schrift zou zijn, kan en moet hij dat ver voor die twee zondagen van afkondiging al aangeven. Zo´n huwelijk komt immers niet uit de lucht vallen.  Bovendien, ook als een kerkelijke huwelijksbevestiging niet aan de orde is of – zoals in deze tijd – niet in gebruikelijke vorm mogelijk is, kan de kerkenraad op pastorale wijze eventuele moeite en zorg aangeven. Maar nogmaals: tegenhouden kan de kerkenraad een huwelijkssluiting niet. Ook kan de gemeente geen bezwaar indienen tegen de huwelijkssluiting, wel tegen de huwelijksbevestiging.

Doel van de huwelijkskerkdienst

In het gemeentehuis – of op een andere door de overheid aangewezen trouwlocatie – worden de beloften voor Gods aangezicht afgelegd. Het is daarom de vraag of het juist is dat in de kerk de trouwbelofte herhaald wordt, want dat wekt de indruk of we het in de kerk nog even over gaan doen. Doel van de zogenaamde huwelijksdienst is geen andere dan danken en bidden.  Danken voor het huwelijk en bidden om een zegen over het huwelijk. Dat kan op de trouwdag, dat kan ook op de zondag daarna.

Kleine kring met gemeente er digitaal omheen

En als het echt om de zegen van de HEERE en het gebed van de gemeente te doen is, kan dat ook in tijden van corona en wil een bruidspaar daar niet een aantal weken of maanden op wachten. Als het huwelijk niet uitgesteld kan worden, geldt dat ook voor de zegen. Fysiek kan de zegen ook in heel kleine kring gegeven worden, en om het bruidspaar heen dan digitaal de gemeente die getuige is en meebidt.

Tags

Niet in de kerk, maar toch samen!

Bezoekers spreiden over de kerkdiensten

Online kerkdienst uitnodigingssysteem!