In gemeenten ontstaan mooie creatieve manieren om met elkaar mee te leven in deze tijd van crisis. Gemeente zijn is meer dan fysiek samenkomen alleen. Een van deze mooie initiatieven is ‘Ik pen benieuwd!’

Ontstaan
Op vele plaatsen zijn prachtige gemeenten met jong en oud(er). De leden kunnen elkaar (nu) lang niet allemaal ontmoeten. Veel jongeren zitten inmiddels hele dagen naar schermen te kijken voor school, muziekles, contact met vrienden, enzovoort. Er worden pogingen gedaan om ouderen ook te leren facetimen, appen, zoomen, skypen, etc. Ze doen hun best en komen een heel eind. Maar er is ook iets dat de oudere generatie aan de jongere kan leren. Het is een geweldige ervaring om een echte handgeschreven en geposte brief te ontvangen. Daarom lanceerden we het idee: ik pen benieuwd.

Idee
Iemand schrijft een brief aan een ander die minstens 25 jaar ouder of jonger is. Op een centrale plaats wordt bijgehouden wie een brief naar iemand schrijft. Ook kan om een naam gevraagd worden voor een ontvanger van een brief.

Uitvoering
Op www.bidenwerk.nl zijn de benodigde materialen in een zip-bestand te downloaden. Inhoud van het zip-bestand:

  • deze handleiding
  • een template voor de flyer
  • een spreadsheet om namen van afzenders en ontvangers bij te houden

Van belang is dat er een centraal punt is van waaruit ik-pen-benieuwd in de gemeente wordt gecoördineerd. De ervaring leert nu al dat de meeste deelnemers graag een naam ontvangen. Er zal daarom iemand bij de coördinatie betrokken moeten zijn die de gemeente goed kent. Op de flyer zet je de gegevens van het centrale punt: kerknaam, telefoonnummer(s), email-adres(sen). Haal de vierkante haken [] weg. Deze flyer kun je verspreiden.

Wanneer iemand zich aanmeldt, vul je de naam in in de spreadsheet. Het is handig om de spreadsheet in de cloud te zetten, zodat alle coördinatoren erbij kunnen. Als iemand zelf een naam voor een ontvanger aandraagt, noteer je die naam. In de spreadsheet zie je twee kolommen voor de ontvanger. De ene gebruik je als de ontvanger jonger is dan de afzender. De andere kolom gebruik je als de ontvanger ouder is dan de afzender.

Let op: sommige deelnemers willen graag een brief schrijven aan zowel iemand die jonger is als die ouder is. In dat geval noteer je dus in beide kolommen een naam.

Vaak komt het voor dat de deelnemer geen naam opgeeft, maar vraagt om een naam van een ontvanger. De coördinator die de gemeente goed kent, bedenkt wat een goede match zou kunnen zijn. Het verdient de voorkeur dat de ontvanger (nog) niet zelf deelnemer is. Zo worden meer mensen bereikt, kunnen deelnemers direct aan de slag en blijft het ontvangen van de brief een verrassing. Geef aan de deelnemer de naam van een ontvanger door waarmee deze minstens 25 jaar in leeftijd verschilt. Wijs daarbij op de tips die op de flyer staan. Je hoeft meestal geen adressen door te geven, omdat deze al in de gemeentegids staan.

Als de deelnemer bericht heeft ontvangen, kun je in de spreadsheet een vinkje achter de naam zetten. Het is mogelijk dat één iemand steeds de match bedenkt, terwijl een ander de communicatie met de deelnemers doet en afvinkt wie bereikt is.

Tags

Niet in de kerk, maar toch samen!

Bezoekers spreiden over de kerkdiensten

Online kerkdienst uitnodigingssysteem!