Apologetiek, verdediging van het geloof. Aankomende tijd zullen er meerdere apologetische thema’s uitgewerkt worden onder de naam ‘Zeker weten’.

Het doel van dit project is dat christelijke jongeren handvatten krijgen om het gesprek aan te gaan met onchristelijke klasgenoten of collega’s. Het christelijk geloof is niet iets dat ver buiten deze werkelijkheid staat. De Heere God heeft in déze concrete wereld gewerkt en gaat daar nog steeds mee door. De sporen van Zijn werk zijn zichtbaar in ons dagelijks leven. Dit belijden we als christen. Dat betekent echter dat we ook iets kunnen aanwijzen van dat werk in deze wereld. Vaak wordt gedacht dat christenen vooral moeten geloven, want wetenschappelijk is er weinig van het Bijbelse verhaal aan te tonen. Dit project wil eraan bijdragen om dat beeld te nuanceren. Er zijn wel degelijk sterke argumenten die pleiten voor de Bijbelse waarheid.

Zeker, het geloof is uit het gehoor, en het gehoor is uit het woord van God. Voor een christen komt het aan op geloof in de opgestane Zoon van God. Dat is genoeg! Daarom zullen we in de serie Zeker weten ook steeds aandacht schenken aan de werkelijke betekenis van Gods werk in deze wereld: ‘’Want al deze dingen zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus de Christus, de Zoon van God is, en opdat gij gelovende het leven hebt in Zijn Naam’’ (Johannes 20:31). Zeker weten is niet de conclusie van al onze redeneringen. Het is het uitgangspunt dat de Bijbel ons aanreikt: ‘’Ik weet het zeker, Hij leeft en Hij werkt’’ en vanuit deze diepe overtuiging kijken we om ons heen en wijzen we wat aan: ‘’Zie je dat? Het is zelfs zichtbaar dat Hij leeft!’’.

Lees de eerste columns, die gaan over de zekerheid van de opstanding van de Heere Jezus:

Tags

Voorzichtig iets meer mogelijk in het jeugdwerk

Advies rondom nieuwe coronamaatregelen

Handreiking online jeugdwerk en thuis luisteren