We staan aan het begin van de adventsperiode. In veel gemeenten worden al voorbereidingen getroffen voor de kertsvieringen. Door de coronamaatregelen is het lastig om zoals gebruikelijk een kerstviering voor de kinderen te organiseren. Als LCJ willen wij u handvatten bieden, zodat de kerstviering toch doorgang kan hebben.

Allereerst is het belangrijk om na te denken hoe binnen de context van uw gemeente het kinderkerstfeest in deze coronatijd gevierd kan worden. De Bond van Hervormde Zondagsscholen heeft een voorstel gedaan hoe je een online kerstviering vorm kunt geven. We willen bij dit artikel wat verdere praktische handreikingen doen:

 • Maak op basis van de verschillende varianten die gegeven worden een keuze die bij (de omvang van) jullie gemeente past.
 • Is het kerstfeest alleen bedoeld voor kinderen van de eigen gemeente, of ook voor kinderen daarbuiten? In dat geval zou u het volgende kunnen – laten – doen om ook breder kinderen te betrekken:
  • Breng een paar dagen voor kerst alle kinderen van het dorp of in de buurt van de kerk een tasje met een boekje over de betekenis van kerst, wat lekkers en een flyer met info over het kinderkerstfeest en hoe mensen dat live of online kunnen volgen. Nu een consumptie in de kerk niet (overal) kan, is het een idee om een pak chocolademelk en wat kerstkransjes erbij te doen.
  • Nodig voor het kinderkerstfeest de kinderen van de gemeente uit – al dan niet met ouders – en geef het programma zo vorm dat ook thuis de aandacht erbij gehouden kan worden. Laat de kinderen in de kerk de liederen zingen, mogelijk met wat minder zang dan normaal. Om online zowel een Bijbelverhaal als vrije vertelling te beluisteren, vraagt veel van de kinderconcentratie. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden om het Bijbelverhaal interactief te doen in de vorm van een declamatie. De kinderen zeggen om de beurt een tekst op – of lezen die voor van een kaartje – en een zondagsschoolleiding praat dit kort aan elkaar.
  • Heb tijdens de kerstviering aandacht voor de kinderen thuis door ze aan te spreken en in de camera hen aan te kijken. Zorg dat in de viering zelf de kinderen goed in beeld zijn zodat ouders thuis hen kunnen zien. Vanwege de AVG is het wel belangrijk dat bekend is dat kinderen in beeld komen, breng ouders hiervan tijdig op de hoogte. Mochten ouders dit niet willen met hun kind(eren), kunnen ze dit vooraf aangeven.
  • Geef de kinderen na afloop een boek of ander geschenk zoals u als gemeente gewend bent en attendeer ze op het tasje wat al eerder thuisbezorgd is.
 • Via Evangeliestek zijn diverse materialen te bestellen rond kerst. Attendeer ouders in de gemeente hierop – of bied het als kerkenraad aan – om zo binnen het gezin samen aandacht te geven aan de betekenis van kerst.

Tags

Advies rondom nieuwe coronamaatregelen

Handreiking online jeugdwerk en thuis luisteren

Wat betekent de lockdown voor het jeugdwerk?