In deze tijd van crisis krijgen veel kinderen en jongeren onverwachts met rouw en verdriet te maken. Als er iemand overlijdt met wie je een hechte band voelde in het leven, dan grijpt dat diep in. Als ambtsdrager kunt u zich machteloos voelen. Op welke wijze kunt u meeleven met een rouwend kind? Hoe kunt u troost bieden aan een rouwende jongere?

Ook als opvoeder is dit moeilijk. Opvoeders doorleven zelf ook een rouwproces. Op welke manier kunt u als opvoeder er ook voor de kinderen zijn gedurende deze tijd? Of hoe kunt u als gemeentelid uw meeleven laten blijken aan kinderen en jongeren in rouw?

Kinderen en jongeren verwerken rouw en verdriet op een geheel eigen wijze. Deze special biedt u als opvoeder en/of ambtsdrager een handreiking. In deze handreiking wordt overzichtelijk voor u op een rij gezet hoe een rouwproces bij kinderen en bij jongeren verloopt, wat u in het algemeen of ambtelijk kan betekenen middels (pastorale) zorg en u krijgt verschillende suggesties voor boeken, websites en artikelen over dit onderwerp.

Download handreiking pastoraat aan rouwende jongeren

Download handreiking pastoraat aan rouwende kinderen

In bovenstaande downloads vindt u een handreiking die gericht is op rouw en verdriet bij kinderen, en een handreiking die gericht is op rouw en verdriet bij jongeren. Beide doelgroepen zijn dus apart van elkaar uitgewerkt, vanwege de verschillen in het omgaan met (en het verwerken van) verdriet.

Rouwprotocol

We hebben een rouwprotocol uitgewerkt voor ambtsdragers en leidinggevenden. Dit protocol wil een handvat bieden om te helpen de juiste stappen te nemen met betrekking tot het proces van zorg en medeleven.

Download protocol voor ambtsdragers

Download protocol voor leidinggevenden

Tot slot

We hopen dat deze handreikingen voor u tot hulp mogen zijn in een periode van zorg. We mogen onze hoop en verwachting stellen op de Heere, Hij Zelf wil onze Trooster zijn! In Psalm 38 vers 22 (berijmd) noemt de dichter de Heere een ‘Troost’ in noden. Hij is de grote Hoorder van het gebed!

Tags

Voorzichtig iets meer mogelijk in het jeugdwerk

Advies rondom nieuwe coronamaatregelen

Handreiking online jeugdwerk en thuis luisteren