Het Kersten Onderwijs Centrum (KOC) wil graag ondersteuning bieden aan ouders die vragen hebben over de opvoeding. Speciaal voor deze vragen heeft men een Advies- en Redactieteam (ART) ingericht.

Uw vragen kunt u stellen via toegang@koc.nu. Ook kerkenraden kunnen van deze dienst gebruik maken voor het ondersteunen van gezinnen. Ook biedt het centrum iedere schooldag om 9:00 uur via de livestream een Bijbelvertelling en zijn er op de website diverse verhalen te beluisteren voor kinderen (kerk- en vaderlandse geschiedenis en vrije verhalen).

>> Bekijk het aanbod

Tags

Handreiking online jeugdwerk en thuis luisteren

Wat betekent de lockdown voor het jeugdwerk?

De vierde wijze