Helpende Handen is de belangenorganisatie voor mensen met een beperking in de Reformatorische gezindte. Zij hebben op hun website een belangrijke oproep geplaatst. De oproep is gericht aan ieder die zich betrokken weet bij mensen met een beperking. In het bijzonder onderwijsassistenten, leerkrachten, sociaalpedagogisch werkers, maatschappelijk werkers, verzorgenden; gediplomeerd of in opleiding. Heb je wat extra tijd in deze periode? Denk aan iemand met een beperking of aan gezinnen van kinderen met specifiek gedrag. Maak het verschil door hen nu extra ondersteuning, hulp of begeleiding te bieden!

De concrete aanwijzingen die op de website vermeld staan, luiden als volgt:

  • Familieleden: bespreek wat mogelijk is om iemand met een beperking en/of hun ouder(s)/het gezin in deze tijd extra te ondersteunen:
    • Geef aandacht, toon belangstelling, houdt contact;
    • Denk mee of stuur een kaartje
  • Kerkelijke contactpersonen: bespreek met elkaar en de kerkenraad welke steun gezinnen met iemand met een beperking en/of gedragsproblemen kan worden geboden:
    • Zijn alle mensen met een beperking binnen de gemeente in beeld?
  • Informeer bij hen/hun ouder(s) en/of verzorger(s) hoe het met hen gaat, wat eventuele vragen zijn en zoek met elkaar naar mogelijkheden

Tags

Niet in de kerk, maar toch samen!

Bezoekers spreiden over de kerkdiensten

Online kerkdienst uitnodigingssysteem!