Aanleiding

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de gemeente en het gezin. Kerkdiensten worden digitaal beluisterd, kinder- en jeugdwerk is stopgezet en de kinderen volgen thuis onderwijs. Een stormwind aan ideeën, suggesties, tips en handreikingen hoe gemeente te zijn en geloofsopvoeding in deze nieuwe situatie vorm te geven, komt langs. Er is echter geen centrale verzamelplaats waar al deze ideeën, handreikingen en suggesties gestructureerd terug te vinden zijn. Kerkengezin.online wil in deze behoefte voorzien op verzoek van de achterban: kerken en gezinnen in de gereformeerde gezindte.

Doelstelling

Kerkengezin.online wil in deze crisistijd kerken en gezinnen ondersteunen door gestructureerd ideeën aan te bieden die helpen het kinder- en jeugdwerk, de (geloofs)opvoeding thuis en het gemeenteleven vorm te geven. Kerkengezin.online brengt vraag en aanbod samen. In een wirwar van informatie, initiatieven en handreikingen wil kerkengezin geclusterd en overzichtelijk de verschillende content aanbieden.

Kerkengezin.online wil een plek zijn waar u kunt grasduinen, ideeën kunt opdoen en antwoorden kunt vinden voor uw vragen rond kinder- en jeugdwerk, (geloofs)opvoeding en gemeente-zijn in deze crisistijd.

Wie

Het platform kerkengezin.online is een gezamenlijk initiatief van het Landelijk Contact Jeugdwerk en Erdee Media Groep in samenwerking met andere (jeugd)organisaties. De projectgroep bestaat uit Lydia van Ginkel (senior-Jeugdwerkadviseur LCJ), Marcel Vroegop (Jeugdwerkadviseur HJW) en Fennand van Vliet (EMG).

Content

Bestaande content wordt via een redactie verzameld en/of samengesteld en beschikbaar gesteld op het platform. Door een redactionele slag aan te brengen kunnen initiatieven verrijkt worden met (waar nodig) technische specificaties. Kerkengezin.online wordt frequent geüpdatet met nieuwe initiatieven en materialen. Met dit platform willen het LCJ en EMG dienstbaar zijn aan kerken en gezinnen. Kerkengezin.online is een platform van tijdelijke aard dat niet pretendeert compleet te zijn, maar dat snel is gerealiseerd om met de beschikbare middelen en mogelijkheden een handreiking naar de gezinnen en gemeenten wil doen.

Identiteit

De beoogde doelgroep herkent zich in de identiteit van het Landelijk Contact Jeugdwerk en Erdee Media Groep.

Dit project steunen

We zijn dankbaar op deze wijze in de coronacrisis gemeenten en gezinnen te kunnen dienen. Wanneer u dit project wilt steunen met een gift, waardoor we nog meer mogelijkheden krijgen om kerken en ouders de helpende hand te bieden, kunt u dit doen door uw bijdrage over te maken via een Tikkie of via NL02RABO0158697839, ten name van ‘Landelijk Contact Jeugdwerk’ onder vermelding van: kerkengezin.online.