Het jeugdwerk is een wezenlijk onderdeel van het gemeente-zijn. Door de corona-maatregelen kwam dit ineens stil te liggen. Maar wanneer kan het jeugdwerk weer opgestart worden? Waar moeten gemeenten aan voldoen? Vandaag komen de jeugdwerkorganisaties HHJO, HJW, JBGG, LCJ en de Bond van Hervormde Zondagsscholen gezamenlijk met een protocol voor kerkelijk jeugdwerk.

De anderhalvemeter-samenleving heeft gevolgen voor het hele kerkelijke leven. In de afgelopen weken werden allerlei protocollen opgesteld rondom de erediensten. In de meeste protocollen werd het jeugdwerk nog niet ingevuld. Daarin komt vandaag verandering door het protocol dat vandaag wordt gepresenteerd.

Hoe het verenigingsleven er in september uit ziet, is nog uiterst onzeker. Toch is het van groot belang dat er nu al over nagedacht wordt en de mogelijkheden worden verkend. Concrete en vastomlijnde plannen maken is op dit moment nog niet mogelijk. Van week tot week zal beoordeeld moeten worden wat mogelijk is. Daarom bespreken de genoemde organisaties de stand van zaken regelmatig en indien noodzakelijk komen ze met adviezen en aanvullingen op het protocol via de websites en nieuwsbrieven.


Download het protocol

Tags

Voorzichtig iets meer mogelijk in het jeugdwerk

Advies rondom nieuwe coronamaatregelen

Handreiking online jeugdwerk en thuis luisteren