Kerk breed wordt er intensief nagedacht en vergaderd over de vraag hoe we na de versoepeling van maatregelen weer kunnen starten met het fysiek samenkomen in de gemeenten. Voor veel kerkelijke gemeenten roept dit de nodige vragen op. Langzaam maar zeker verschijnen voor diverse kerkverbanden protocollen en richtlijnen hiervoor.

Ook de Protestantse Kerk heeft hier een protocol voor ontwikkeld. Het moderamen van de Protestantse Kerk adviseert gemeenten om tot en met D.V. 31 mei 2020 uitsluitend online kerkdiensten te verzorgen. Vanaf D.V. 1 juni mogen maximaal 30 mensen samenkomen.

Het protocol van de Protestantse Kerk is hier te downloaden als PDF en ook integraal te lezen op hun website.

Tags

Niet in de kerk, maar toch samen!

Bezoekers spreiden over de kerkdiensten

Online kerkdienst uitnodigingssysteem!