Misschien ervaren u en uw kind(eren) op dit moment heel persoonlijk rouw en verdriet. Omdat iemand die jullie lief was, overleden is. Misschien hebben jullie nog geen geliefden verloren aan de dood, maar voelen we tijdens deze coronacrisis wel de spanning… het kan ook ons overkomen. 

Vroeg of laat worden onze kinderen in hun leven geconfronteerd met een overlijden. Dat is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van een kind. Het liefst zouden we onze kinderen hiertegen beschermen, maar dat is helaas niet mogelijk. Als onze kinderen rouwen, is het allereerst van belang dat we er gewoonweg zijn. Dat we stil kunnen zijn en kunnen zwijgen.

De Bijbel biedt wezenlijke troost. Die willen we onze kinderen bieden. U krijgt daar met dit materiaal een handreiking voor. Het is ook niet meer dan een handreiking. Het is aan u wat past in uw situatie, wat u wel en niet kunt gebruiken.

Het materiaal is voor een deel ook heel goed bruikbaar ter voorbereiding op verlies. Wellicht is het goed om dit met uw kind(eren) te bespreken voordat ze daadwerkelijk met verlies te maken krijgen. We hopen dat dit alles u en uw kind(eren) helpt om het verdriet een plekje te geven en dat het u samen steeds weer bij de Heere en Zijn Woord brengt.

In gesprek

In bovenstaande video worden verschillende onderdelen van het rouwproces benoemd. Het is goed om met uw kind(eren) hierover in gesprek te gaan. Om u hierbij te helpen, is er een document ontwikkeld met gespreksvragen, psalmen en liederen om te zingen en gebedspunten. We hopen dat u op deze manier de juiste handvatten heeft om op een goede manier het gesprek aan te gaan met uw kind(eren).

Download verwerking bij video

Aan de slag

  • Gebruik het Bijbelleesrooster met gespreksvragen om met je kinderen meer te leren over wat de Bijbel zegt over verdriet en over de troostrijke beloften van de Heere.
  • Ga daarbij aan de slag met de uitgebreide verwerking waarin de kinderen allemaal verschillende tranen maken die passen bij hun emoties.
  • Koop of maak een rouwkussen.

Download de introductie op de verwerking ‘Tranen verzamelen’
Download het Bijbelleesrooster
Download de verwerking ‘Tranen verzamelen’
Download DIY rouwkussen

Verdieping

In het filmpje worden slechts enkele aspecten van verdriet en gemis en enkele Bijbelse gegevens aangestipt. Maar de Bijbel zegt meer. Dit vindt u in het document ‘Bijbelse lijnen’. Verschillende punten uit deze verdieping worden op kinderniveau uitgewerkt in het Bijbelleesrooster.

Download Bijbelse lijnen

Als u meer wilt lezen met uw kind of over rouw bij kinderen, bevelen we deze boeken aan:

  • Herinneringsboek over iemand die veel voor je betekende (Driestar Educatief)
  • Pieter heeft verdriet – Willemieke Kloosterman-Coster (jong kind)
  • Rouw – Bettie Versluis e.a. (kind, autisme)
  • Jong verlies – Riet Fiddelaers-Jaspers (kind)
  • Mijn troostende ik – Riet Fiddelaers-Jaspers (jongere)

Jongerenvariant

Ook voor jongeren is er materiaal beschikbaar rondom het thema ‘rouw en verdriet’. Naast een filmpje waarin iemand vertelt over zijn eigen ervaringen, bevat het materiaal een Bijbelleesrooster en verwerkingen.

Bekijk de jongerenvariant

Tot slot

Met dit materiaal willen we u een handreiking bieden om met uw kind(eren) in gesprek te gaan over rouw en verdriet. Want wat is er beter dan de troost van God bij intens verdriet? Het liefst zou je de tranen van je kinderen willen drogen en hun verdriet wegnemen. Maar we mogen het aan de Heere overlaten op welke manier Hij werkt in het leven van onze kinderen. Aan Hem mogen we onze kinderen overgeven en van Hem wijsheid, liefde en geduld verwachten. We hopen en bidden dat het materiaal voor u en uw kind(eren) een bruikbaar hulpmiddel mag zijn!

Tags

Advies rondom nieuwe coronamaatregelen

Handreiking online jeugdwerk en thuis luisteren

Wat betekent de lockdown voor het jeugdwerk?