GELOOF, TROOST EN ZORG OP AFSTAND. HOE BLIJFT DE KERKELIJKE GEMEENSCHAP STERK TIJDENS DE CORONACRISIS?

Het is een tijd van crisis. Het coronavirus beheerst ons dagelijks leven en heeft een grote impact op ons welzijn en dat van de dierbaren om ons heen. De meest natuurlijke reactie is er voor elkaar willen zijn. Elkaar troost en ondersteuning bieden. Heil zoeken in het geloof en dat met elkaar delen. Maar hoe moet dat als tegelijkertijd de enige manier om dit virus tegen te gaan afstand houden is? In een wereld vol digitale mogelijkheden bekijken we hoe we verbondenheid houden zonder bij elkaar te zijn. Welke opties zijn er en wat werkt nu echt?

Een ander vraagstuk waarmee veel kerken mee worstelen is het stabiel houden van de inkomsten. De wekelijkse collecte, verhuur van zalen en activiteiten ten behoeve van giften zijn gestaakt. Kan de kerk gezond blijven in een crisis als deze? We spraken hierover met Martijn van Houten, manager bij softwarebedrijf Hagru dat gespecialiseerd is in digitale oplossingen voor kerkelijke
organisaties. We bekeken twee oplossingen: een eigen website met eventueel aanvullende middelen of een app.

DE WEBSITE ALS PLATFORM VOOR DE KERK

Als we ons richten op de digitale opties, dan lijkt een website het meest voor de hand liggend. Dat wordt ook beaamd. Websites waren voor veel religieuze organisaties de eerste bron voor informatie. Terwijl de maatregelen rondom het coronavirus werden aangescherpt, groeide het bezoek van kerkelijke websites. Via deze weg houden kerkelijke organisaties hun leden op de hoogte. Ook het digitaal volgen van kerkelijke diensten trekt aan. We spraken met een paar webbouwers over de mogelijkheden. “Een website kan voorzien in live- of opgenomen kerkdiensten, betalingen van collecte of giften en het informeren van leden. Er is ontzettend veel mogelijk”, laat Martijn weten.

Toch lost het niet alles op. Bij kleinere gemeenschappen, deelgemeenten, wijken of kringen die geen eigen website hebben, heerst de vraag of het noodzakelijk en haalbaar is om een dergelijk digitaal platform te realiseren. Vaak is er wel een goed algemeen platform, maar dat is minder persoonlijk. Er is bovendien nog een uitdaging: leden en kerk weten van elkaar niet wanneer er behoefte is aan contact. Van leden is een proactieve houding nodig om de website regelmatig te controleren op veranderingen en bij de kerk ligt de werkdruk voor het online zetten van informatie vaak bij één persoon, ook wanneer het gaat om gegevens vanuit bijvoorbeeld verschillende kringen.

“Met de CMS-systemen die beschikbaar zijn, is een website maken vrij eenvoudig, ook zonder kennis. Alleen blijven er voor een leek lastige elementen zoals de updates van het systeem, hosting en koppeling met eventuele andere middelen zoals mailprogramma’s.” Bovendien kent een CMS ook vaak beperkingen waardoor kostbare maatwerkoplossingen nodig zijn. Oftewel, een website is een heel mooi middel voor de communicatie tussen de kerk en haar leden, maar het is een investering in tijd en verhoogt de werkdruk bij de kerkelijk werkers, die nu al met grote uitdagingen kampen.

DE KERK IN EEN APP

Al een aantal jaren zijn er ook diverse kerkelijke applicaties voor op de tablet of telefoon. Bieden deze wellicht uitkomst? Een beetje research maakt al snel duidelijk dat dit voor de collecte zeker het geval kan zijn. Er zijn een aantal apps die voorzien in online betalingen aan de kerk, wat een oplossing kan zijn voor de collecte in de kerk. Leden kunnen de app downloaden en gebruiken om betalingen te doen, eventueel gekoppeld aan een specifiek project. Dat klinkt goed. Alleen hoe zit het met het sociale aspect van de kerk?

“Wat je eigenlijk wilt, is een oplossing waarin het hele kerkelijke werk samenkomt: de leden, de structuren binnen de organisatie, activiteiten, kerkdiensten en het financiële gedeelte”, legt Martijn uit. “De kerk moet één plek blijven en niet versnipperd raken over diverse middelen zoals een website voor de kerkdiensten en algemene informatie, een app voor de betalingen en een mailprogramma voor het persoonlijke contact.”

Dat klinkt inderdaad logisch, maar is het haalbaar? “Ja”, zegt Martijn bevestigend. “In een aantal apps is het mogelijk om, naast de mogelijkheden voor collecte, ook leden toe te voegen en in te delen in groepen, waardoor die groepen onafhankelijk van elkaar contact kunnen houden. Je krijgt dan de algemene informatie én de persoonlijke. Voeg daar mogelijkheden voor foto en video aan toe en dan heb je eigenlijk alles bij elkaar.” Een app lijkt dus een goede oplossing, maar er zijn een paar dingen om rekening mee te houden. Voorkom een dubbele ledenadministratie

“In het gebruik van deze apps zien we ook dat ledenadministratie en groepen niet helemaal zuiver blijven. Vaak worden leden en structuren op meerdere plekken bijgehouden en dat is een risico” legt Martijn uit. Daarom heeft Hagru hun Scipio-app gekoppeld aan de ledenadministratie. Het beheer van de ledenadministratie blijft dan centraal, en kringen en wijken hebben altijd de juiste gegevens om hun eigen communicatie op te zetten.

Kijk vooruit
Juist omdat een app snel en makkelijk operationeel te krijgen is, lijkt dit aantrekkelijk in tijden van crisis. Kies je als kerk voor een app, laat dit dan niet alleen een oplossing zijn voor de crisis, maar bedenk ook hoe de applicatie de kerk op de langere termijn kan ondersteunen. Zijn er naast de collectes bijvoorbeeld ook giften of toezeggingen mogelijk? Kan dit gekoppeld worden aan de financiële gegevens per lid? Wat zijn de kosten bij intensief gebruik en is gratis dan wel echt gratis? “Dat is een hele goeie”, vind ook Martijn. “Veel apps richten zich toch op één onderdeel en zijn daardoor een tijdelijke oplossing. Bovendien wordt in ‘gratis’ apps vaak betaald naar gebruik en dat kan erg oplopen.”

Houd grip op de kosten
Wat gratis lijkt, is dus niet altijd gratis. Bekijk goed de addertjes onder het gras en overweeg of je misschien niet goedkoper uit bent voor een vast bedrag per maand. Kies je voor een vast bedrag, dan kom je ook niet voor onaangename verrassingen te staan. Houd daarnaast rekening met de service en support achter de schermen. Kun je ergens terecht met vragen en zo ja, wat zijn de kosten?

IS DE TOEKOMST VAN DE KERK IN GEVAAR?

Vanuit verschillende hoeken klinken er geluiden dat er zorgen zijn over het voortbestaan van de kerk door de impact van het coronavirus. De inkomsten lopen hard terug en diverse kerkelijke gemeenten krijgen het moeilijk. Aan de ene kant is er de wens om te digitaliseren en de kerk draaiende te houden, aan de andere kant speelt de vraag of dergelijke investeringen nu wel kunnen. “Die zorg begrijpen we heel goed”, laat Martijn weten. “We moeten elkaar steunen. Er was al een gratis versie van onze app, maar vanwege het coronavirus stellen we nu ook de collecte via de app gratis ter beschikking. Het collecteren via de app is hierdoor echt kosteloos. Wanneer deze crisis voorbij is, kunnen kerken zelf kiezen of ze gebruik blijven maken van het collecteren of verder gaan zoals ze dat hiervoor gewend waren.”

Het lijkt het proberen waard: de gehele kerk in één overzichtelijke app.
Meer informatie? Ga naar scipio-app.nl

Tags

Niet in de kerk, maar toch samen!

Bezoekers spreiden over de kerkdiensten

Online kerkdienst uitnodigingssysteem!