Van de ene op de andere dag, zomaar onderwijs geven. Zonder echt tijd te hebben om zelf de lessen voor te bereiden. Lesgeven, het huishouden doen, en wellicht ook nog zelf werken. Hoe doe je dat? Op de website www.heutinkvoorthuis.nl zijn diverse tips te lezen.

Verder werken in de oefenboekjes
Hoewel er op school steeds meer online geoefend wordt, maken de meeste scholen ook nog gebruik van oefenboekjes. Deze oefenboekjes maken deel uit van een lesmethode, die opgebouwd is volgens een vaste jaarplanning van de uitgeverij. Om leerkrachten en ouders te helpen, maken wij de basismaterialen voor taal, rekenen en lezen die volgens de jaarplanning nu aan bod komen digitaal beschikbaar. Zo kan jouw kind thuis gewoon aan de slag met de vertrouwde materialen van school.

Ook op de website wij-leren.nl zijn veel praktische tips te vinden. 100 tips voor ouders met kinderen die thuis moeten leren.

Ouders met ervaring
Sommige ouders zijn het thuisonderwijs gewend. Bekijk onderstaand filmpje om eens zo’n ervaringsverhaal te horen:

Tips thuisonderwijs: 

  1. Maak goede dagplanning
  2. Rusttijd na de lunch
  3. Na de rusttijd tijd voor leuke activiteiten
  4. Klusjes doen in huis
  5. Geniet van deze tijd

Tags

Handreiking online jeugdwerk en thuis luisteren

Wat betekent de lockdown voor het jeugdwerk?

De vierde wijze