Voor u en uw gezin zijn het bijzondere tijden. Vrij onverwachts is het dagelijks ritme van het naar schoolgaan of het bezoeken van de peutergroep doorbroken en zijn de kinderen thuis. Om u te helpen enige structuur aan te brengen in de ‘schooldagen’ wordt er om 9:00 uur een Bijbelverhaal voorgelezen en om 13:15 uur een waargebeurd verhaal.

U kunt meeluisteren via deze website of via de kerktelefoon. Van harte aanbevolen, in het bijzonder ook voor onze ouderen en allen die zich in deze tijd en omstandigheden wellicht nog eenzamer voelen, doordat ze misschien minder bezoek krijgen.

Om dit in goede banen te leiden worden er een aantal maatregelen genomen. Vandaar de volgende verzoeken:

  • Als u beschikking hebt over Android, gebruik dan de app Kerkdienstluisteren en vermijd het gebruik van de website www.hhkstaphorst.nl
  • Als u op de website bent, blijf dan alleen op de pagina waar u kunt meeluisteren. Probeer niet te verversen of op andere pagina’s te klikken, zo wordt voorkomen dat de website overbelast wordt.
  • Tijdelijk wordt hieronder het meeluisteren aangeboden, zodat u niet verder hoeft te klikken
  • TIP: u kunt al op een eerder tijdstip naar deze pagina gaan. Zodra de uitzending begint, start dat automatisch zonder dat u hoeft te verversen. Daarmee wordt voorkomen dat u op het laatste moment niet meer kunt meeluisteren.

Er schijnt een bericht rond te gaan dat sommigen zich vanwege de overbelasting van de website bezwaard voelen om mee te luisteren en dat dit initiatief alleen bestemd zou zijn voor Staphorst. Dit bericht is niet door de directie van de scholen in Staphorst verspreid! Er wordt alles aan gedaan om de uitzending “in de lucht te houden” en toegankelijk te houden voor iedereen. Het kan voorkomen dat door teveel aanmelding tegelijkertijd het niet lukt om op de website te komen. Daarom wordt u geadviseerd om ruim voor de aanvangstijd alvast online te gaan, zodat de aanmeldingen meer verspreid bij de servers binnenkomen. De uitzending start dan automatisch om 09:00 uur en om 13:15 uur.

Tags

Handreiking online jeugdwerk en thuis luisteren

Wat betekent de lockdown voor het jeugdwerk?

De vierde wijze