Op maandag 28 september jl. werden er nieuwe landelijke maatregelen door de overheid afgekondigd met betrekking tot het coronavirus. Op allerlei fronten blijkt het corona-virus bezig aan een opmars. In de maatregelen zijn geen specifieke uitspraken gedaan rondom jeugdwerk. Wel is er een maximum van 30 gezet op het aantal mensen wat per groep samen mag komen. Religieuze samenkomsten worden gerekend tot de uitzonderingen op deze regel.

Daarnaast worden scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen ook met name genoemd als uitzonderingen. Hier liggen dus mogelijkheden om toch met jongeren rondom het Woord bij elkaar te komen. Uiteraard blijven de eerder gestelde maatregelen van kracht.

De afgelopen tijd is gebleken hoe belangrijk het is om de band met jongeren te blijven houden. Blijf daarom investeren in de relatie met onze jongeren. Probeer waar mogelijk bij elkaar te komen in de kerk. Maak hierbij verstandige en weloverwogen keuzes.

De toekomst is onzeker. Niemand weet hoelang dit nog zal duren. Laten we ons werk onder en met de jongeren blijven doen in de wetenschap dat wij niets in de hand hebben, maar dat de Koning van de Kerk alles in de hand heeft. Hem is gegeven alle macht, in de hemel en op de aarde. Dat is een zekerheid!

Heeft u nog vragen, mail of bel gerust. Van harte wijsheid, vreugde en zegen bij het kinder- en jeugdwerk gewenst.


Download het protocol

Tags

Voorzichtig iets meer mogelijk in het jeugdwerk

Advies rondom nieuwe coronamaatregelen

Handreiking online jeugdwerk en thuis luisteren